De Hutspop Cultuur Foundation is in 2013 in het leven geroepen om kinderen uit minder bedeelde gezinnen te voorzien van muzieklessen.  Deze kinderen vallen steeds vaker buiten de boot.  Er kan steeds minder tijd aan muziek besteed worden op scholen en het huidige economische klimaat laat het voor veel gezinnen niet meer toe om hun kinderen naar een muziekschool te sturen. Zo gaat er veel talent verloren. De Hutspop Cultuur Foundation wil talent stimuleren en ons culturele erfgoed beschermen.  Er bestaan enkele instanties die een zelfde opstapje proberen te geven maar van deze fondsen kunnen slechts een half jaar lessen op een professionele muziekschool gevolgd worden. De Hutspop Cultuur Foundation wil kinderen een jaar lang professionele muzieklessen aanbieden. Per jaar zal er gekeken worden wie er in aanmerking komt voor (nog) een jaar. Hiervoor hebben wij een samenwerking met Stichting Kinderen van de Voedselbank.

kind van de voedsel Denk jij hiervoor in aanmerking te komen of denkt u een mooie bijdrage aan de Foundation te kunnen leveren? Neem dan nu contact met ons op.